Oferta

Aktualna cena czesnego za miesięczny pobyt w przedszkolu (bez wyżywienia) za rok przedszkolny 2018-2019:

6.30-17.00 - 300,00 zł

Wakacje - dla dzieci z poza przedszkola czesne wynosi 400,00 zł.


Zajęcia dodatkowe:

30 min. w każdej grupie, raz w tygodniu.

 • Zajęcia z logopedii 
 • Język angielski z lektor ze szkoły językowej
 • Rytmika z keyboardem
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia umuzykalniające z gitarą
 • Gimnastyka korekcyjna


W ramach miesięcznej opłaty (czesnego) zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem w dni robocze w godzinach 6.30- 17.00
 • zajęcia dydaktyczne bazujące na programach zatwierdzonych przez MEN
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia gimnastyczne
 • różnorodny program zajęć dydaktycznych przygotowujący do nauki czytania i pisania m.in. zajęcia matematyczne, zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia manualne i plastyczne
 • zabawy wyciszające i rozluźniające
 • czytanie na głos ulubionych bajek w tym także terapeutycznych, które pomagają w obniżeniu poziomu lęku, stresu, dodają odwagi, pocieszają
 • przygotowanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji

Dzienna stawka wyżywieniowa wynosi 11,00zł (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek)

Wyprawka dla dziecka : 100,00 zł