Celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach Twoje dziecko:
• zwiększy aktywność i sprawność ruchową
• nawiąże dobre kontakty z rówieśnikami
• nauczy się okazywać emocje
• polepszy koncentrację,
• zwiększy swoje poczucie odpowiedzialności i samodzielności
• przełamie lęk przed zwierzętami
• nauczy się empatii i wrażliwości
• nauczy się bezpiecznego kontaktu z psem